Formulář

Formulář e-shop

Formulář o odstoupení od smlouvy

Adresát: Kubrt Assitant s.r.o. Švermova 1373/33, Beroun 266 01

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Jméno a přímení kupujícího

Adresa kupujícího:

Datum objednání zboží:

Číslo faktury:

Číslo objednávky:

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:

Podpis kupujícího(pouze pokud je tento formulář zasílám v listinné podobě)

Datum: